مناقصه و مزایده

فراخوان نخست مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی دانشکده دامپزشکی

مناقصه گزار: دانشگاه تبریز موضوع مناقصه: فراخوان نخست مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز در نظر دارد اجرای عملیات محوطه سازی دانشکده دامپزشکی را با برآورد اولیه ۸۱۸۴۴۱۲۹۱۷ ریال به مناقصه بگذارد.از کیه پیمانکارانی که دارای حداقل پایه ۵ ابنیه و یا راه می باشند دعوت به ...

ادامه مطلب