کار

مناقصه تهیه و اجرای عملیات احداث پارکینگ دانشجویی دانشکده کشاورزی

مناقصه گزار: دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موضوع مناقصه: مناقصه تهیه و اجرای عملیات احداث پارکینگ دانشجویی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز درنظردارد تهیه و اجرای عملیات احداث پارکینگ دانشجویی دانشکده کشاورزی به متراژ ۱۸۰۰۰ متر مربع (شاملتک لبه ، تسطیح و ریگلاژ بستر ، زیرسازی (ساب -بیس ) بادامی ...

ادامه مطلب

مناقصه عمومی تکمیل عملیات ساختمانی واحدهای مسکونی

مناقصه گزار: تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت موضوع مناقصه: مناقصه عمومی تکمیل عملیات ساختمانی ( نازک کاری و …) واحدهای مسکونی تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در نظر دارد تکمیل عملیات ساختمانی ( نازک کاری و …) واحدهای مسکونی خود در دو بلوک هشت ...

ادامه مطلب

فراخوان شناسایی پیمانکار جهت احداث یک مجموعه فرهنگی ، آموزشی و رفاهی

مناقصه گزار: یک شرکت معظم سرمایه گذاری موضوع مناقصه: فراخوان شناسایی پیمانکار جهت احداث یک مجموعه فرهنگی ، آموزشی و رفاهی یک شرکت معظم سرمایه گذاری تصمیم به احداث یک مجموعه فرهنگی ، آموزشی و رفاهی در زمین متعلق به خود در شهر مشهد مقدس با زیربنای ۲۸۰۰۰ مترمربع در ...

ادامه مطلب

مناقصه احداث ساختمان پایگاه سلامت

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان موضوع مناقصه: مناقصه احداث ساختمان پایگاه سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه با موضوعات زیر اقدام نماید: – احداث ساختمان پایگاه سلامت مهر یک سمنان – احداث ساختمان ...

ادامه مطلب

مناقصه کف سازی ، بتن ریزی و اجرای آسفالت پارکینگ نفتکش ها

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه البرز موضوع مناقصه : کف سازی ، بتن ریزی و اجرای آسفالت پارکینگ نفتکش ها تاریخ ، مهلت ، نشانی محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه : دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی مناقصه تا یک هفته بعد از ...

ادامه مطلب

مناقصه احداث مراکز بهداشتی درمانی

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان موضوع مناقصه: مناقصه حداث مرکز بهداشتی درمانی دو پزشکه … دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه های زیر در سطح استان به ترتیب جدول زیر شامل کلیه عملیات ساختمانی ...

ادامه مطلب

مناقصه عملیات نصب پایه های بتنی

مناقصه گزار: شرکت سهامی نکاچوب موضوع مناقصه: مناقصه عملیات نصب پایه های بتنی شرکت سهامی نکاچوب در نظر دارد عملیات نصب پایه های بتنی به میزان ۶۵۰۰ اصله مشخص شده در جدول پیشنهاد قیمت واقع در بخش های مختلف حوزه ۳ را از طریق آگهی مناقصه به انجام برساند.لذا از ...

ادامه مطلب

مناقصه اجرای سنگ کاری و رنگ آمیزی

مناقصه گزار: مدیریت درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان موضوع مناقصه: مناقصه اجرای سنگ کاری و رنگ آمیزی و مدیریت درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان در نظر دارد اجرای سنگ کاری و رنگ آمیزی بخش های بلوک  J و بخش ICU بیمارستان خلیج فارس را از طریق مناقصه واگذار نماید.لذا از ...

ادامه مطلب

مناقصه دمونتاژ یکی از سالنهای تولید قدیم

مناقصه گزار: شرکت صنعتی مقواسازی شرق موضوع مناقصه: مناقصه دمونتاژ یکی از سالنهای تولید قدیم شرکت صنعتی مقواسازی شرق در نظر دارد دمونتاژ یکی از سالنهای تولید قدیم خود را حدوداً ۲۰۰۰ متر، برچیدن سقف قدیمی و رنگ آمیزی سازه موجود و نصب ورق جدید را به پیمانکاران واجد شرایط ...

ادامه مطلب

مناقصه مشارکت در ساخت تعدادی از بلوکهای مسکونی ۶۴ واحدی

مناقصه گزار: شرکت پردیس کوهپایه موضوع مناقصه: مناقصه مشارکت در ساخت تعدادی از بلوکهای مسکونی ۶۴ واحدی شرح آگهی: مشارکت در ساخت قابل توجه شرکت های تعاونی و انبوه سازان شرکت پردیس کوهپایه در نظر دارد تعدادی از بلوکهای مسکونی ۶۴ واحدی پروژه پرنیان اندیشه و ۱۴۸ الی ۲۵۲ واحدی ...

ادامه مطلب