همچنین ببینید

تراکم و تعریف آن

تراکم را میتوان با یک مثال ساده بیان کرد. مثلا شما در یک آپاتمان که ...