آرشیو

پلان معماری ۲۰×۱۷/۵ جنوبی تک واحدی منطبق با ضوابط شهرداری

این نقشه معماری فوق العاده زیبا شامل ۵ طبقه مسکونی روی یک طبقه پیلوت و یک طبقه زیر زمین می باشد. ملک جنوبی بوده و بصورت ۵ طبقه مسکونی دو واحدی طراحی گردیده است. طراحی پلان با توجه به ابعاد زمین به صورت واحدهای ۱۳۵ متری برنامه ریزی شده و ...

ادامه مطلب

پلان معماری ۱۷٫۸×۱۰٫۸ جنوبی تک واحدی منطبق با ضوابط شهرداری

این نقشه معماری فوق العاده زیبا ،شامل ۴ طبقه مسکونی روی یک طبقه پیلوت میباشد. ملک سه بر بوده بوده  و بصورت ۴ طبقه مسکونی تک واحدی طراحی گردیده است. طراحی پلان با توجه به ابعاد زمین به صورت واحدهای ۱۶۵ متری برنامه ریزی شده و  ۴ واحد پارکینگ تامین ...

ادامه مطلب

پلان معماری ۲۳×۸ شمالی تک واحدی منطبق با ضوابط شهرداری

این نقشه معماری فوق العاده زیبا ،شامل ۵ طبقه مسکونی روی یک طبقه پیلوت میباشد. ملک بصورت شمالی بوده و از سمت جنوب به گذر ۸ متر متصل است و بصورت ۵ طبقه مسکونی تک واحدی طراحی گردیده است. طراحی پلان با توجه به عرض کم زمین برنامه ریزی شده ...

ادامه مطلب

پلان معماری ۲۶×۱۲ جنوبی منطبق با ضوابط شهرداری

این نقشه معماری فوق العاده زیبا ،شامل ۵ طبقه مسکونی روی یک طبقه پیلوت میباشد. از سمت شرق و شمال گذر داشته و ملک جنوبی میباشد. بصورت ۵ طبقه مسکونی ۲۰ واحدی طراحی گردیده است. از کلیه فضاها استفاده بهینه گردیده و دارای طراحی انعطاف پذیر میباشد که بسادگی با ...

ادامه مطلب