Tag Archives: «شهر» یاد آزادی کرمان

فراخوان مسابقه آزاد بین المللی طراحی «شهر» یاد آزادی کرمان

برگزارکننده: شهرداری کرمان اهداف و معیارهای ارزیابی اهداف طرح: ۱- خلق بنایی یادبود در محدوده تعیین شده در میدان آزادی شهر کرمان به عنوان مهم ترین میدان شهری کرمان که محل تلاقی ۵ راه اصلی شهر کرمان است . ۲- طراحی پیاده راه ها و گذرهای پیاده به همراه مبلمان ...

ادامه مطلب