Tag Archives: پروفسور حسابی

مسابقه طراحی بنای یادبود و مجموعه علمی- فرهنگی پروفسور حسابی تفرش

فراخوان مسابقه:   سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی با هدف رشد، توسعه و پاسداری از میراث فاخر کشور و با انجام مطالعات امکان سنجی اولیه بر روی سایت درنظر گرفته شده برای احداث بنای یادبود ، مجموعه علمي – فرهنگي پروفسور حسابي در شهرستان تفرش در ...

ادامه مطلب